dr inż. Dominika Hadro,
adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
; prowadzi badania, analizując spółki giełdowe, inwestorów oraz regulacje na rynkach finansowych. Jest współautorką badań, które zostały zaimplementowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do reformy rynku NewConnect. Jest współautorką książek, rozdziałów oraz artykułów naukowych w czasopismach z listy AJG/ABS, w których również jest recenzentką. Prezentowała swoje badania na licznych konferencjach międzynarodowych i seminariach naukowych. Była kierownikiem wielu projektów badawczych, w tym dwóch finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; jest dwukrotną stypendystką Marie Curie Fellowship (Uniwersytet L. Bocconi i Uniwersytet w Manchesterze), prowadziła badania naukowe jako Visiting Researcher i Visiting Professor na Uniwersytecie Bolońskim, Uniwersytecie Navarra, Uniwersytecie Pablo de Olavide i Uniwersytecie Turyńskim. 

dr hab. Karol M. Klimczak, prof. PŁ. Ekonomista specjalizujący się w zarządzaniu finansami i rachunkowości, profesor Politechniki Łódzkiej.  Doświadczenie zbierał na renomowanych uczelniach: Universidad de Navarra, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, HEC-Paris, Akademii Leona Koźmińskiego i Yale School of Management. Interesuje się komunikacją spółek, analizą tekstu i uczeniem maszynowym. Opublikował książkę „Corporate Financial Communication in Poland” i uczestniczył w projektach książkowych „Finanse cyfrowe informatyzacja cyfryzacja i danetyzacja” i „Innovation in Financial Services: Balancing Public and Private Interests”.